Fotografování sportovních akcí

Sportovní akce fotografuji již několik let a mám k nim určitý osobní vztah. Dobře vím, že sport nejsou

jen záběry vrcholných výkonů. Je to hlavně spousta dřiny, přípravy a soustředění.

Během závodů je k vidění velké množství emocí, jak radosti, tak i zklamání.

To všechno je sport a je potřeba vycítit, kdy ony momenty přijdou a být připraven.